Kontaktinformasjon


Porsgrunn menighet

Adresse: Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn - se kart
Telefon:
35 56 34 00
Epost:
porsgrunn.menighet@kirken.no

 

Andre nettsider:
Porsgrunn kirkelige fellesråd
Eidanger menighet

Kirkemusiker

Christian Bjarne Aas

91379383

Send epost

Kirketjener

Oddgeir Bjørk

97016519

Send epost

Sokneprest

Lars Ivar Bratsberg

97982844

Send epost

Hjerterommet Åpen barnehage

Thea-Louise Gosby Bråthen

95271704

Send epost

Kirketjener

Gro Bråthen Lassen

40803650

Send epost

Menighetsarbeider

Monica Lid

92202541

Send epost

Menighetssekretær

Bente Baugerød Liland

35 56 34 02

41449042

Send epost

Prest

Maria Dale Ljosland

41495233

Send epost

Diakon

Margrèt Òlöf Magnùsdòttir

35 56 34 15

90813739

Send epost

Menighetspedagog

Ingrid Baksaas Nordli

35 56 34 13

93452078

Send epost

Prest

Ann-Cecilie Myhrvold Vika

90367050

Send epost

Menighetspedagog

Wenche Thorsen Wiig

35563412

47468697

Send epost