Kirkene i Porsgrunn

Østre og Vestre Porsgrunn ble slått sammen til ett sogn i 2005. Her vil du etterhvert kunne lese litt mer om kirkebyggene i soknet.