Kirkeblad for Porsgrunn

I kirkebladet kan du lese om gudstjenester og aktiviteter som skjer i Porsgrunn menighet. Her er intervjuer med mennesker i byen, reportasjer fra fjern og nær, andakter og diakonens hjørne. Bladet blir utgitt 6 ganger i året og lagt i postkassene til Porsgrunns husstander. Opplaget er 8300.

Kontaktinfo: Porsgrunn menighetskontor tlf. 90 84 38 44 E-post: porsgrunn.menighet@kirken.no,

Redaktør: Ørnulf Paulsen                          

Annonsekonsulent: Jan Lindal

Grafisk produksjon: ETN Grafisk