Kirkevalget 2023


Menighetsrådsvalget finner sted 10. og 11. september 2023, med digital og fysisk forhåndstemmine fra 10.august.

 

Illustrasjon av kirkevalgetplakat. Tekst: Kirkevalget 2023, Vil du ha et godt råd? Still til menighetsrådsvalg. kirkevalget.no

Valg av leke medlemmer av bispedømmeråd og Kirkemøtet finner sted samtidig med menighetsrådsvalget