Ny messehagel


Ny messehagel er innviet, designet og laget av Borgny Farstad Svalastog

Ny messehagel til fest

Søndag 26.mars var Maria budskapsdag. Denne søndagen feires til minne om da engelen Gabriel kom til Maria med det sjokkerende budskapet at hun skulle bli mor til Guds sønn. Denne dagen er hvitfargen dominerende i kirkeåret, og den nye hvite messehagelen ble innviet. En messehagel er en liturgisk kappe som brukes av prester under nattverden og ved høytider.

Det er billedkunstneren Borgny Farstad Svalastog som har laget messehagelen.

-Det viktigste er at menigheten føler at dette er noe som tilhører dem, sier hun. -Jeg ønsker at de som sitter i kirkebenkene skal bli glade når de ser den.

- Hva er prosessen fram til ferdig messehagel?

Mange rom. -Jeg orienterer meg etter det som er særegent ved den kirken jeg skal smykke ut. I Porsgrunn er det fondveggen som består av porselensfliser på 10 ganger 10 centimeter. Dermed har også messehagelen fått kvadratiske ruter. Hver rute blir som et eget rom, sier hun og siterer bibelverset der Jesus sier: «I min fars hus er det mange rom.»

-Det betyr at det er plass for alle – og kirke betyr felleskap. Man kan ikke kalle noe kirke hvis ikke alle er velkomne dit. Det er nå slik jeg tenker på det, sier Svalastog.

Trosbekjennelsen. På fronten av messehagelen er kirkens trosbekjennelse tema. Her ser vi et smalt, rektangulært felt som strekker seg vertikalt fra øverst til nederst, sentrert på messehagelen. Feltet er delt i tre like store deler. I den øverste delen er troen på Gud Fader symbolisert med Moselovens 10 bud, i form av romertall I-X. I den midterste delen er troen på Jesus Kristus brodert som oppstandelseskorset. Den nederste delen er rød, og her er temaet troen på Den hellige Ånd. Den har Borgny Svalastog valgt å symbolisere ved oblater brodert med gulltråd.

Baksiden av messehagelen er viet oppstandelsen. Et lignende rektangulært felt som på forsiden strekker seg vertikalt på messehagelens rygg. Det er brodert i gult, men her er rektangelet ikke delt inn i tre felt. I stedet skjærer en hvit stripe vertikalt gjennom rektangelet, og deler det på midten. En rød stripe løper på tvers og sammen danner de to stripene et latinsk kors.

Farger med mening. Fargene er gult, hvitt og rødt, og hun forklarer:

-Jeg har brukt den gulfargen som er lys gul og uskyldig, omtrent som et nyfødt barn. Den symboliserer Jesu fødsel, det sanne lys kom nå til jorden.

- Hvitt er Kristi lys som kommer ned til oss fra Gud. Det når oss, og vi er på Tabor fjell nå. Du vet der Jesus går opp fjellet og Gud sier: «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg mitt behag. Hør ham!»

- Det røde går tvers over og danner korsformen. Det røde symboliserer at han er sant menneske og Jesu lidelse på Golgata, forklarer hun

Håndarbeid. Svalastog er en allsidig multikunstner som blant annet har arbeidet innen tegning, tekstil, grafikk, pastell, skulptur og installasjon. Hun synes at skjønnhet og religion skal gå hånd i hånd.

Da hun begynte å konsentrere seg om tekstilkunst og broderiarbeid, var det med aktelse for morens håndarbeid, samt med minner om det arbeidet hun så husmødrene i Romsdalen utføre hjemme i stuene da hun var barn.

Stoffet i messehagelen er håndvevd ullstoff. -Det skal tåle at presten står på kirketrappa og hilser på menigheten selv om det høljer ned, sier Borgny Svalastog.

Fiolett til advent. Da Kirkebladet ringer, ligger hun på sykehuset med et brukket lårbein. Dermed kan hun ikke komme til innvielsen av messehagelen. Men hun har en fiolett messehagel til Porsgrunn menighet under arbeid, og hun håper å være til stede når den blir innviet senere i år.

-Inspirasjon til den kommende, fiolette messehagelen har jeg hentet hos den estiske komponisten Arvo Pärts komposisjon Kyrie. Den er også delt opp i ruter.

-Jeg tenker at hver messehagel er en gave som menigheten gir til Kristus. Jeg håper den blir til velsignelse og glede, sier hun.

 

Bildetekst: Her er prest Martin Brenne Wigtil i den nye messehagelen på Mara budskapsdag.

Tekst og foto: Helene Servan Andreassen

Tilbake