Vil du stille til valg?


Engasjér deg i kirken der du bor. Porsgrunn menighet ønsker personer som har lyst til å være med i menighetsrådet! Still til valg! Her finner du både informasjon om hva det vil si å være valgt inn i menighetsrådet og ressurser til deg som ønsker å stille til valg.

Her kan du lese mer om det å være med i menighetsrådet. INFORMASJON

Har du lyst til å være med i menighetsrådet i Porsgrunn menighet? Ikke vent til andre spør deg, det er veldig bra å kunne foreslå seg selv!

Ta kontakt med kirkekontoret, mail: porsgrunn.menighet@kirken.no  tlf: 90843844

Tilbake