Visitasgudstjeneste 29.januar


VELKOMMEN til visitasgudstjeneste i Østre Porsgrunn kirke på søndag kl 11.00!

 

Det er bispevisitas i Porsgrunn menighet denne uka, og søndag blir det visitasgudstjeneste i Østre Porsgrunn kirke kl 11.00.

Det blir nattverd.

Biskop Stein Reinertsen, prost Liv Espeland Jettestuen

Menighetens prester: Lars Ivar Bratsberg og Jan Erik Askjer

Organist: Jörn Hänsch

Nyoppstartet menighetskor deltar

Takkoffer til menighetsarbeid.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Kirkestua.

VELKOMMEN!

Tilbake