Gudstjenester 19.mars


Gudstjeneste i Østre Porsgrunn kirke kl 11.00

Kveldsgudstjeneste i Vestre Porsgrunn kirke kl 19.00

 

 

Østre Porsgrunn kirke kl 11.00: Søndag Sammen- familiegudstjeneste.

Prest: Lars Ivar Bratsberg

Ingrid B Nordli skal ha formidling

Organist: Jörn Hänsch

1 barn skal døpes

Det blir nattverd

Takkoffer: Menighetsarbeid

Enkel kirkekaffe

 

Vestre Porsgrunn kirke kl 18.00 Menighetens årsmøte

 kl 19.00: Kveldsgudstjeneste. 

Nattverd.

Prest: Lars Ivar Bratsberg

Organist: Jörn Hänsch 

Kirkekoret skal synge

Takkoffer: Menighetsarbeid

Enkel kirkekaffe fra kl 17.30

 

 

VELKOMMEN!

 

Tilbake