2. desember 2021, kl.1930 - Mine salmer og sanger m/Anita Kåss - Østre Porsgrunn Kirke


Kveldens gjest: Anita Kåss

Porsgrunn kvinnekor synger

 

«Mine salmer og sanger", Salmekveld i Østre Porsgrunn kirke torsdag 2.desember kl. 19.30

Anita Kåss er kveldens gjest. Hun vil fortelle og samtale med Brit Åtland Ellefsen om sitt valg av salmer og sanger som betyr noe for henne.

Det blir sang av Porsgrunn kvinnekor.

Fri inngang. Kollekt.

Tilbake