Innsamlingsaksjon til Okhaldhunga sykehus


Fra Kristi Himmelfartsdag - St.Hans

6 uker med fokus på misjonsprosjektet i vår menighet!

Bli med og støtt!

 

Porsgrunn menighet gir vår støtte til Okhaldhunga sykehus i Nepal, som er menighetens misjonsprosjekt. 

Sykehuset, som ligger åtte mil fra Mount Everest, er det eneste i et område hvor det bor over 250 000 mennesker. Målet er at alle skal få lik rett til behandling, og tilstrekkelig kunnskap om ernæring og barns grunnleggende helse. Sykehuset har over 1200 fødsler i året, og gir gratis tjenester for barn under 12 kg. De siste årene har sykehuset også blitt et senter i Øst-Nepal for resistent tuberkulose i Øst-Nepal. Porsgrunn menighet støtter også et pasientstøttefond knyttet til sykehuset som sikrer fattiges rett og mulighet til behandling.

Vil du være med å støtte i denne ekstra kampanjen via Porsgrunn menighet?

Vippsnummer 79776 merk: «Sammen»          Kont.nr 2670.33.14456 merk: «Sammen»

 

SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN
 

Tilbake