Årsmøte og Årsrapport


Årsmøtet for Porsgrunn menighet er 19.mars kl 18.00 i Vestre Porsgrunn kirke. 

Menighetens Årsmøte blir søndag 19.mars  i Vestre Porsgrunn Kirke kl 18.00

Saker: Årsrapport

Årsregnskap

 

Årsrapporten vil  ikke bli lest opp i sin helhet på årsmøtet. Den kan fås i papirform ved henvendelse til kirkekontoret. Den kan leses her:Årsrapport 2022

 

Tilbake