Årsmøte og Årsrapport


Årsmøtet for Porsgrunn menighet er 17.mars kl. 12.15 i Østre Porsgrunn kirke. 

Menighetens Årsmøte blir søndag 17.mars  i Østre Porsgrunn Kirke etter gudstjenesten, ca kl 12.15

Saker: Årsrapport

Årsregnskap

 

Årsrapporten vil  ikke bli lest opp i sin helhet på årsmøtet. Den kan fås i papirform ved henvendelse til kirkekontoret, etter 1.mars.  Den vil også bli mulig å lese her etter 1.mars

 

Tilbake