Informasjon om smittevern


Gjeldende regler i forhold til korona

 

Kirkekontoret, Jernbanegata 3, er åpent for de som har gjort avtaler. 

Vi er tilgjengelige på telefon og på nett. Telefontiden er mellom kl. 09:00 og 15:00.

  • Gudstjeneste, dåp, bryllup og begravelser kan skje i våre kirker med begrenset kapasitet i tråd med de nasjonale retningslinjene.
  • Etter gjeldende regler, fra 23.2.21, kan det være 100 personer tilstede, forutsatt at det kan holdes 1 meter avstand., og det er krav om faste, tilviste plasser.

Dersom det skal være tillatt med salmesang, må avstanden være 2 meter mellom hver kohort.

Tillatt antall besøkende i Porsgrunn ved begravelse og kirkelige handlinger:

Kirke                                     Uten fellessang                    Med fellessang

Østre Porsgrunn kirke                    100                                        50

Vestre Porsgrunn kirke                     60                                        25

Tørmo kapell                                     60                                        25

Eidanger kirke                                   70                                        30

Brevik kirke                                       100                                        50

 

Informasjon fra Porsgrunn kommune:

Bruk av munnbind
Munnbind bør brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.  Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette. 

 

 

Tilbake