Menighetsrådet


Medlemmer i Porsgrunn menighetsråd 2023-2027

Kirkevalget er gjennomført, og vi har fått et nytt menighetsråd som trådde i kraft 1. november.

Medlem:

Terje Michelsen, leder  mob: 926 32 157  mail: terje@michelsen.nu

Unni Nord Samdal, nestleder

Bente Baugerød Liland

Kåre Numme

Gunhild Anette Eriksen 

Birger Giskehaug  

Terje Nygaard

Gjertrud Eide

Lars Ivar Waarum Bratsberg, sokneprest

 

Varamedlem:

Nanfrid Aasmoe

Franz Otto von Haffenbrädl

Jan Lindahl 

Inga-Lill Gabrielsen

Ragnar Georg Stokke

Tilbake