Trosopplæring 1.-7.trinn


Her er en oversikt over spennende tilbud. Brev blir sendt i posten til alle som er døpt og til dem som har meldt fra om at de ønsker invitasjon.

 

3.trinn. Tårnagenthelg - en helg rett etter påske

Barna er agenter og får oppdrag å løse. Labyrint, skattejakt, tårntur, agentmat og Tårnagentsangen. Tårnagent-gudstjeneste der hele familien blir invitert.

 

3. og 4. trinn. Agentleir - en helg i mai/juni på Fjordglimt leirsted

Barna er agenter og møter mysterier de må finne ut av. Bibelfortelling og leirsang, lek og moro. Familiesamling og agenttivoli på søndag.

 

5. og 6.trinn. Etter skoletid - hver onsdag i ti uker høst og vår.

Her kan barna komme rett etter at skolen er ferdig for dagen. Bibelfortelling, matservering, leksehjelp og aktiviteter.

 

6.trinn. Lys Våken - før påske 

Deltakerne overnatter i kirken. Hobbyverksted, lek, refleksløype, LysVåken-sangen og taco. Lys våken-gudstjeneste der hele familien blir invitert.

 

Kontaktperson: Monica Lid Send E-post

 

‘GPS – på sporet av Gud’ er navnet på trosopplæringsplanen vår.

 

Tilbake