Vårt misjonsprosjekt


Porsgrunn menighets misjonsprosjekt er sykehuset i Okhaldunga, Nepal.

Vi støtter arbeidet på sykehus, i tillegg til et pasientfond hvor fattige får støtte til sykehusbehandling.

Tilbake